De site

Een kijktuin op de plek waar vroeger tuinbouwkassen stonden! Geen geschikter plek zou je denken. Niettemin heeft het best wat tijd gekost vooraleer we 1 000 m2 funderingsresten en stoffige zandgrond konden omtoveren tot een fraaie collectie van hydrangea’s. Sinds 1999 groeit en bloeit er wat langs de Spoorwegstraat in Destelbergen! De tuin wordt onderhouden door mede-initiatiefnemer Georges Piens.

’s Zomers word je aan de poort begroet door een reeks witte hortensia’s (Hydrangea macrophylla). Naarmate je verder de tuin intrekt verandert de kleur van de middenvakken: van lichtroze over dieproze, rood en violet tot blauw. In de boorden en naast de vijver kregen de overige hydrangeasoorten een plek. Je treft er een selectie aan van onder meer H. aspera, H. heteromalla, H. paniculata en H. quercifolia. Goed 200 verschillende exemplaren om bij stil te staan.

In 2013 hebben we de tuin grondig onder handen genomen en ook een onthaalruimte gebouwd. In de loop der jaren is de aandacht verschoven naar hydrangea’s die in België zijn geselecteerd.

Bezoek

De kijktuin bevindt zich in de Spoorwegstraat 25a te 9070 Destelbergen.

Voor een bezoek contacteer je ons best vooraf.

Terug naar boven

 

Georges Piens in de Kijktuin (juli 2020)